2010 m. gegužės 31 d., pirmadienis

obelis

Piešiu atviruko eskizus. Už lango lietingas ir tamsus rytas, bet man lietus padeda susikaupti šiandien. Ant lapo išlenkiu obuolio liniją, klausydama kaip bukas HB pieštuko grafitas liečia popierių. Sėklos kaip ašaros ar lietaus lašai – taisyklingos ir brandžios... Iš obuolio auginu kamieną, penkias šakas su lapais ir gaunasi delniukas, o jo vidury tupdau mažytį paukštelį. Po obelim pakabinu mėnulį ir saulę. Galvojant apie visa ko pradžią ir pabaigą, grafitinė obelis įleidžia šaknis į baltą popieriaus lapą. Skamba kankliai po skliautais ir kvepia šienu beprasidedanti vasara.

***

I draw sketches for the greeting card. Rainy and dark morning concentrates me today. I bend the line of the apple shape on the paper and listen to the HB hard pencil sound. Apple seeds like teardrops or raindrops – so definite and mature. I grow the trunk and five branches with delicate leaves. It comes out like a palm in which I put a little bird. Under the apple tree I hang the moon and the sun. Thinking about the beginning and the end of everything, the graphite apple tree root down into the paper sheet. The sound of kanklės under the vaults and hay smells like summers‘a coming.

1 komentaras: